LAZISNAWA

LAZISNAWA adalah singkatan dari Lembaga Amil Zakat Infak Sedekah dan Nadzir Wakaf. Lembaga ini diberi nama Umat Selamat Sejahtera (USS). Selanjutnya mengenai lembaga ini buka menu LAZISNAWA di Laman website ini.

Scroll to Top