REKENING WAKAF

Rekening wakaf diperlukan untuk menampung dana wakaf tunai yang biasanya dilakukan secara berjamaah. Dana wakaf tunai digunakan untuk membebaskan aset-aset seperti tanah, bangunan, sarana transportasi, peralatan kerja, dan lain-lain. Rekening Wakaf LAZISNAWA USS adalah sebagai berikut:

Hasil gambar untuk logo BSM

a/n lAZISNAWA

WAKAF  : 7108332756

Scroll to Top